Na rynkach

krajowe
zagraniczne
waluty
Załóż konto
Zaloguj się
Przydatne
Pasaż finansowy
Inwestowanie i lokaty
fundusze
Fundusze dla każdego?

Magia systematycznego inwestowania
lokata
Na winie można dobrze zarobić
Kredyty i konta
kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny
kontoingZa darmo mamy to, co zrobimy sami..
NEWSLETTER


Fundusz inwestycyjny
PKO Rynku Pieniężnego FIO

Typ funduszu fundusz rynku pieniężnego
Początek działalności 2005-04-21
Firma zarządzająca bd.
Akcjonariusze 75% PKO BP S.A., 25% Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.
Aktywa 18000000 PLN
Minimalna I wpłata 10 000 PLN
Maksymalna prowizja bd.
Opłata za zarządzanie bd.
Zarządzający Michał Woźniak
Polityka inwestycyjna
Fundusz Lokuje aktywa głównie w wysokiej klasy, bardzo bezpieczne instrumenty finansowe rynku pieniężnego o średnim terminie do wykupu nie dłuższym niż 90 dni. Dodatkowo, Fundusz może lokować aktywa w depozyty dokonywane w walucie polskiej w bankach i instytucjach o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
Benchmark
bd.
Portfel inwestora
bd.
Skład portfela wg sektorów
Skład portfela: akcje
0%
Skład portfela: papiery dłużne
Skarbowe 0%
Nieskarbowe 0%
Gotówka i depozyty 0%

Pokaż wykres

najnowsze
najczęściej czytane
fundusze
giełda
waluty