jakie dokumenty do kredytu hipotecznego

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego?

Kiedy myślimy o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jednym z pierwszych pytań, które przychodzą nam do głowy, jest „jakie dokumenty są potrzebne?”. Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednim przygotowaniem i zrozumieniem wymagań, staje się znacznie prostszy. W tym artykule dowiesz się, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego i jak je zgromadzić.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj pożyczki, którą zaciągamy na zakup nieruchomości. Jest to długoterminowe zobowiązanie finansowe, które zwykle spłacamy przez wiele lat. Bank, który udziela kredytu, zabezpiecza się, przyjmując na siebie prawo do nieruchomości (hipotekę) do momentu spłacenia całego kredytu.

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu domu lub mieszkania. Jednak, aby go otrzymać, musimy spełnić szereg wymagań, w tym przedstawić odpowiednie dokumenty. Te dokumenty pozwalają bankowi ocenić naszą zdolność kredytową i ryzyko związane z udzieleniem nam kredytu. W kolejnych rozdziałach omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego i jak je przygotować.

Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Zanim zaczniemy zbierać dokumenty do kredytu hipotecznego, musimy upewnić się, że spełniamy podstawowe wymagania banku. W Polsce, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, musimy mieć ukończone 18 lat i posiadać obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt.

Banki zwracają również uwagę na naszą zdolność kredytową, czyli na to, czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt. Do oceny zdolności kredytowej banki wykorzystują różne dokumenty, takie jak zaświadczenia o dochodach, informacje o innych zobowiązaniach finansowych, a nawet naszą historię kredytową.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Gdy już wiemy, że spełniamy podstawowe wymagania, możemy zacząć zbierać dokumenty do kredytu hipotecznego. Lista dokumentów może się różnić w zależności od banku, ale zazwyczaj obejmuje:

 1. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
 2. Zaświadczenie o dochodach – może to być zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków, PIT za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty potwierdzające nasze dochody.
 3. Dokumenty dotyczące nieruchomości – umowa przedwstępna, akt własności, zaświadczenie o braku obciążeń hipotecznych itp.
 4. Inne dokumenty – mogą to być dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych, dokumenty małżeńskie, dokumenty dotyczące statusu prawnego firmy (jeśli jesteśmy przedsiębiorcami) itp.

Pamiętaj, że to jest ogólna lista i bank może poprosić o dodatkowe dokumenty w zależności od Twojej sytuacji. W kolejnych rozdziałach omówimy te dokumenty bardziej szczegółowo.

Dokumenty do kredytu dotyczące dochodów

Dokumenty dotyczące dochodów są kluczowym elementem procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki muszą ocenić, czy jesteś w stanie spłacić zaciągnięty kredyt, a Twoje dochody są jednym z najważniejszych czynników, które biorą pod uwagę.

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, bank prawdopodobnie poprosi Cię o zaświadczenie o zarobkach od Twojego pracodawcy. Może to być zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, PIT za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty potwierdzające Twoje dochody. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, bank może poprosić o dokumenty dotyczące Twojej działalności gospodarczej, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje podatkowe itp.

Dokumenty do kredytu dotyczące nieruchomości

Kiedy ubiegasz się o kredyt hipoteczny, bank będzie chciał zobaczyć dokumenty dotyczące nieruchomości, którą planujesz kupić. Te dokumenty mogą obejmować umowę przedwstępną, akt własności, zaświadczenie o braku obciążeń hipotecznych, a nawet raport z oceny nieruchomości.

Umowa przedwstępna to dokument, który zawierasz z sprzedawcą przed finalizacją transakcji. Akt własności to dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem nieruchomości. Zaświadczenie o braku obciążeń hipotecznych potwierdza, że na nieruchomości nie ma żadnych hipotek lub innych obciążeń, które mogłyby wpłynąć na transakcję. Raport z oceny nieruchomości to dokument, który zawiera szczegółowe informacje o nieruchomości i jej wartości, a bank może go wymagać, aby upewnić się, że nieruchomość jest warta kwoty, którą planujesz pożyczyć.

Dokumenty do kredytu hipotecznego potwierdzające tożsamość

Podczas procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny, jednym z kluczowych elementów jest potwierdzenie Twojej tożsamości. Bank musi mieć pewność, że jesteś osobą, za którą się podajesz. W zależności od Twojego statusu obywatelstwa i sytuacji osobistej, wymagane dokumenty mogą się różnić.

Jeśli jesteś obywatelem Polski, bank poprosi Cię o następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty,
 • Dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza Twoją tożsamość,
 • Jeśli jesteś żonaty, możesz potrzebować skróconego odpisu aktu małżeństwa,
 • Jeśli masz dzieci, możesz potrzebować aktu urodzenia dziecka.

Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale pracujesz za granicą, lista dokumentów jest nieco dłuższa:

 • Paszport,
 • Dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza Twoją tożsamość,
 • Raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej,
 • Umowa o pracę,
 • Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe,
 • Zezwolenie na stały pobyt za granicą,
 • Możliwe, że zezwolenie na pracę,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym.

Jeśli jesteś w separacji majątkowej, oprócz standardowych dokumentów, będziesz potrzebował aktu notarialnego określającego zasady odrębności majątkowej.

Jeśli jesteś rozwiedziony, oprócz standardowych dokumentów, będziesz potrzebował wyroku sądu, który orzekał rozwód

Dokumenty do kredytu hipotecznego dla obcokrajowca

Obcokrajowcy, którzy na stałe mieszkają w Polsce, również mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w polskim banku. Jednak wymagane dokumenty mogą się nieco różnić od tych, które są potrzebne obywatelom Polski.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i chcesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • Paszport,
 • Dodatkowy dokument ze zdjęciem, który potwierdza Twoją tożsamość,
 • Dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu w Polsce (na przykład kartę pobytu),
 • Raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Dodatkowo, musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowód na prawo do pobytu – czasowego lub stałego, lub dowód na nadanie statusu rezydenta Unii Europejskiej,
 • Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeśli jest wymagane),
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości oraz źródle uzyskiwanych dochodów,
 • Rozliczenie podatkowe PIT za poprzedni rok,
 • Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wysokość i regularność dochodów,
 • Dokumenty związane z nieruchomością, na którą chcesz zaciągnąć kredyt, takie jak umowa przedwstępna, akt własności nieruchomości, wycena nieruchomości itp.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Najlepiej, jeśli tłumaczenie wykonuje tłumacz przysięgły.

Inne dokumenty do kredytu hipotecznego

Oprócz dokumentów dotyczących dochodów i nieruchomości, bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, które pomogą mu lepiej zrozumieć Twoją sytuację finansową. Mogą to być na przykład dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty samochodowe, karty kredytowe czy pożyczki studenckie.

Jeśli jesteś żonaty lub zamężny, bank może również poprosić o dokumenty małżeńskie. W niektórych przypadkach, jeśli jesteś przedsiębiorcą, bank może poprosić o dokumenty dotyczące statusu prawnego Twojej firmy, takie jak KRS, NIP, REGON itp.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny

Zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów to tylko pierwszy krok w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Po zgromadzeniu dokumentów, musisz złożyć wniosek o kredyt w banku. Bank oceni Twój wniosek, sprawdzi Twoją zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu kredytu.

Proces ten może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od banku i Twojej sytuacji. W tym czasie bank może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje. Ważne jest, aby być cierpliwym i współpracować z bankiem, aby proces przebiegał jak najgładziej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top