bezpieczny kredyt 2 procent

Bezpieczny kredyt 2 procent – najważniejsze informacje

Bezpieczny Kredyt 2% to innowacyjny program, który zmienia oblicze rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zaprojektowany z myślą o tych, którzy marzą o własnym domu lub mieszkaniu, ale obawiają się wysokich stóp procentowych i nieprzewidywalnych warunków kredytowych. Dzięki temu programowi, możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego z niskim, stałym oprocentowaniem na poziomie 2%, co znacznie ułatwia planowanie przyszłych wydatków i daje poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczny Kredyt 2% – co to jest?

Bezpieczny Kredyt 2% to program rządowy, który umożliwia zaciągnięcie kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu z oprocentowaniem na poziomie 2% plus marża banku. Program jest opłacalny dla wszystkich osób, które spełniają jego kryteria. W porównaniu do standardowych ofert kredytów hipotecznych, które na chwile obecną mają procentowanie na poziomie ok. 7,6%, Bezpieczny Kredyt 2% oferuje znacznie niższe koszty finansowania.

Jak działa Bezpieczny Kredyt 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony dla osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Dotyczy zarówno nieruchomości kupowanych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Z programu mogą skorzystać także osoby, które chcą budować dom. W ramach Bezpiecznego Kredytu 2%, państwo przez 10 lat dopłaca kredytobiorcy do odsetek.

Ważne jest, że jeśli skorzystasz z tego programu, przynajmniej przez okres tych 10 lat, będziesz spłacać kredyt ze stopą stałą w ratach malejących. To jest dość nietypowe, bo zdecydowanie częściej obecnie wybierane są kredyty z ratą równą. W ratach malejących Twoja rata maleje wraz z każdą kolejną spłatą. Spłacasz co miesiąc taką samą część kapitałową, a udział części odsetkowej sukcesywnie spada.

Po 10 latach zdarzy się kilka rzeczy: Po pierwsze, ustaną dopłaty a kredyt będzie oprocentowany stopą zmienną (pewnie będzie to WIRON) plus marża banku. A po drugie, raty automatycznie przejdą na raty równe, chyba że złożysz wniosek w banku, by dalej płacić raty malejące.

Choć nazwa programu sugeruje, że nasz kredyt będzie oprocentowany 2%, w praktyce oprocentowanie będzie wyższe. Według projektu ustawy, przy obliczaniu poziomu dopłat będzie brane pod uwagę średnie oprocentowanie kredytów z poprzedniego kwartału i ogłoszone przez Bank Gospodarstwa Kredytowego.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł w przypadku małżonków lub gospodarstwa domowego z dzieckiem oraz 500 tys. zł dla pozostałych osób (np. samotna osoba lub para bez ślubu i bez dziecka). Projekt zakłada także górną wartość wkładu własnego. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Program Bezpieczny Kredyt 2% przewidziany jest na lata 2023-2027 r. Rząd szacuje, że w tym czasie obejmie ok. 155 tys. umów.

Wymagania programu Bezpieczny Kredyt 2%

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Warunek ten muszą spełnić wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Kredytobiorca nie może być stroną innego kredytu hipotecznego. Nieruchomość objęta kredytem ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł w przypadku małżonków lub gospodarstwa domowego z dzieckiem oraz 500 tys. zł dla pozostałych osób (np. samotna osoba lub para bez ślubu i bez dziecka). Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Program jest skierowany do osób do 45. roku życia, a gdy kredytobiorców jest dwóch – przynajmniej jedna osoba musi spełnić ten warunek w momencie składania wniosku.

Jak skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%

Aby skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%, należy złożyć wniosek o kredyt w jednym z banków, które oferują ten program. Na dzień pisania tego artykułu, trzy banki szykują się do akcji kredytowej – PKO S.A., Pekao BP i Alior Bank.

Program Bezpieczny Kredyt 2% przewidziany jest na lata 2023-2027 r. Rząd szacuje, że w tym czasie obejmie ok. 155 tys. umów.

Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować oferty banków i wybrać tę najkorzystniejszą w całym okresie kredytowania. Pamiętaj, że dopłaty się skończą po 10 latach, a Ty zostaniesz z resztą kredytu do spłaty. Zwracaj więc uwagę na koszty kredytu, wysokość oprocentowania w pierwszych latach oraz marżę po roku 10.

Jakie nieruchomości są objęte programem?

Rodzaje nieruchomości

Program „Bezpieczny Kredyt 2%” jest przeznaczony do finansowania różnych typów nieruchomości. Może być udzielony na sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenia oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Możesz również skorzystać z programu, jeżeli chcesz nabyć prawo własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie. Program obejmuje również nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunki dotyczące nieruchomości

Ważne jest, aby pamiętać, że program „Bezpieczny Kredyt 2%” ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też, jeżeli zmienisz sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, możesz stracić prawo do korzystania z programu.

Podobnie, jeżeli wynajmiesz lub użyczysz nieruchomość lub jego część, lub nabyłeś prawo własności do innego lokalu/domu (chyba że w drodze dziedziczenia), możesz stracić prawo do korzystania z programu.

Wkład własny – czy jest konieczny?

Bezpieczny kredyt 2% – jaki wkład własny?

Kredyt hipoteczny, w tym „Bezpieczny Kredyt 2%”, wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. W przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%”, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 000 zł.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Jeżeli nie zgromadziłeś środków na wkład własny, możesz skorzystać z „Bezpiecznego Kredytu 2%” łącząc go z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”. To doskonała opcja dla osób, które chcą nabyć własną nieruchomość, ale nie mają wystarczających środków na wkład własny.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” to inicjatywa rządu, która ma na celu pomoc osobom, które nie mają wystarczających środków na wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Program ten jest często łączony z „Bezpiecznym Kredytem 2%”, co pozwala na uzyskanie finansowania na zakup nieruchomości bez konieczności posiadania wkładu własnego.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” działa na zasadzie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja ta pokrywa część kredytu, która normalnie powinna być pokryta przez wkład własny kredytobiorcy. Dzięki temu, osoby, które nie mają oszczędności, mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny i nabyć własną nieruchomość.

Ile można pożyczyć w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%?

Kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł w przypadku małżonków lub gospodarstwa domowego z dzieckiem oraz 500 tys. zł dla pozostałych osób (np. samotna osoba lub para bez ślubu i bez dziecka). Projekt zakłada także górną wartość wkładu własnego. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Ten warunek wyklucza z programu osoby, które chciałyby kupić droższą nieruchomość, skorzystać z dopłat, a resztę sfinansować wyższym wkładem własnym. W praktyce oznacza to, że bezpieczny kredyt dotyczy nieruchomości o wartości maksymalnej: 700 tys. zł (czyli 500 tys. zł kredytu + 200 tys. zł wkładu własnego) – w przypadku jednego kredytobiorcy lub 800 tys. zł (czyli 500 tys. zł kredytu + 200 tys. zł wkładu własnego) – w przypadku małżeństwa lub pary z dzieckiem.

Jaka może być maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% wprowadza określone limity dotyczące maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego, które zależą od liczby osób ubiegających się o kredyt oraz ich sytuacji rodzinnej. Dla jednej osoby maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2% wynosi 500 000 zł. W przypadku małżonków lub osób, które wspólnie wychowują w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko, limit ten zwiększa się do 600 000 zł.

Warto zauważyć, że w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% nie przewidziano limitów ceny za metr kwadratowy mieszkania. Ograniczenia dotyczą jedynie maksymalnej kwoty kredytu oraz maksymalnej kwoty wkładu własnego.

Jakie banki biorą udział w programie Bezpieczny Kredyt 2%?

Na chwilę obecną w programie biorą udział poniższe banki:

 • PKO BP
 • Pekao S.A.,
 • Alior Bank,
 • VeloBank,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB-Bank S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości BPS S.A.,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Prawdopodobnie nie jest to jednak ostateczna lista, ponieważ chęć dołączenia do programu zgłaszają już kolejne banki.

Na jaki okres udzielany jest kredyt hipoteczny w ramach tego programu?

Kredyt hipoteczny w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% udzielany jest na 15 do 30 lat. Jednocześnie opłata rządowa do kredytu jest udzielana przez pierwsze 120 rat miesięcznych, czyli przez pierwsze 10 lat. Po tym okresie kredyt przechodzi na stałe oprocentowanie.

Czy Bezpieczny Kredyt można nadpłacać?

Bezpieczny Kredyt 2% można nadpłacać, jednak trzeba uważać na pewne pułapki wynikające z przepisów zawartych w ustawie. Nadpłata kredytu może pozbawić kredytobiorcę prawa do otrzymywania dopłat. Istnieją jednak pewne scenariusze, w których nadpłacanie Bezpiecznego Kredytu 2% nie oznacza utraty prawa do otrzymywania dopłat:

 1. Po upływie 3 lat od dnia udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% można przedterminowo spłacić część długu bez utraty dopłat.
 2. Bezpiecznie można nadpłacić także część kredytu objętą gwarancją wkładu własnego. Chodzi tu o sytuację, gdy nie mieliśmy gotówki na wkład własny i skorzystaliśmy z rządowej gwarancji (tzw. kredyt bez wkładu własnego). Nadpłacenie tej części długu (inaczej mówiąc, „wpłacenie wkładu własnego później”) jest dopuszczalne.
 3. Jeśli wnieśliśmy wkład własny zaciągając Bezpieczny Kredyt 2%, to łączna kwota nadpłaty w pierwszych trzech latach trwania kredytu nie może być wyższa niż 200 tys. zł minus wkład własny.
 4. Dodatkowym przypadkiem przewidzianym w ustawie jest niewielka nadpłata dokonana przy okazji spłaty raty. Wówczas suma „rata plus nadpłata” nie może przekraczać w danym miesiącu kwoty pierwszej zapłaconej przez nas raty (już po uwzględnieniu dopłaty).

Czy można utracić dopłatę w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% – za co?

Można stracić prawo do dopłat do „Bezpiecznego Kredytu” w następujących sytuacjach:

 1. Nieprawidłowości w dokumentach: Jeżeli w dokumentach złożonych do banku znajdują się nieprawidłowości, które wpłynęły na decyzję o przyznaniu dopłat.
 2. Niewykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem: Kredyt musi być wykorzystany na cele zgodne z umową. Jeżeli bank stwierdzi, że kredyt nie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, może to skutkować utratą prawa do dopłat.
 3. Niespłacanie kredytu: Jeżeli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, może to skutkować utratą prawa do dopłat.
 4. Sprzedaż nieruchomości: Jeżeli nieruchomość, na którą został zaciągnięty kredyt, zostanie sprzedana przed upływem 5 lat od daty zaciągnięcia kredytu, kredytobiorca traci prawo do dopłat.
 5. Zmiana warunków kredytu: Jeżeli kredytobiorca zmieni warunki kredytu bez zgody banku, może to skutkować utratą prawa do dopłat.
 6. Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy kredytowej: Jeżeli kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy kredytowej, może to skutkować utratą prawa do dopłat.
 7. Wynajem nieruchomości kupionej w ramach programu Bezpieczny Kredyt. Celem programu jest kupno pierwszej nieruchomości w której kredytobiorca chce mieszkać. Wynajem zakupionej nieruchomości jest równoznaczny ze złamaniem umowy i zakończeniem dopłat.

Sprawdź także: Kalkulator kredytu hipotecznego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top