kredyt hipoteczny warunki

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt to z jedna z najpopularniejszych form finansowania zakupu nieruchomości. Niestety nie jest ona dostępna dla każdego. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt hipoteczny i cieszyć się własnym domem.

Kredyt hipoteczny — warunki do spełnienia

Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że do końca 2021 roku do kredytobiorców trafi ponad 80 mld złotych wypłaconych w ramach kredytów hipotecznych. Co ciekawe, taki wyniki wcale nie jest niemożliwy do osiągnięcia. W pierwszym półroczu banki wypłaciły już ponad 42 mld złotych. Jak dołączyć do grona kredytobiorców? Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny.

Banki, zanim podejmą decyzję o udzieleniu zobowiązania, dokładnie sprawdzają profil potencjalnego klienta. Im wyższa kwota kredytu, tym dokładniej weryfikowana jest zdolność kredytowa osoby wnioskującej. Aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny, należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest odpowiedni wiek. Kredyt hipoteczny nie jest udzielany osobom niepełnoletnim oraz będącym w podeszłym wieku. Dla banku ważna jest też zdolność kredytowa, która pokazuje, czy dany klient będzie w stanie regularnie spłacać raty.

Kredyt hipoteczny — warunki

Osoba, która chce uzyskać kredyt hipoteczny, musi przedstawić szereg dokumentów. Wśród nich z pewnością znajdą się: 

  • dokumenty potwierdzające tożsamość (np. kserokopia dowodu osobistego),
  • prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy, 
  • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskiwanych dochodach, 
  • w przypadku zakupu nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego — umowa przedwstępna, 
  • pełny wyciąg z rachunku bankowego,

potwierdzenie wpłaty wymaganego wkładu własnego.

Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że lista ta w zależności od rodzaju nieruchomości oraz źródła uzyskiwanych dochodów może wyglądać zupełnie inaczej. Przedsiębiorcy zostaną poproszeni o przedłożenie dokumentów rejestrowych (zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG). Natomiast emeryci i renciści powinni przedstawić decyzję o udzieleniu świadczenia wraz z ostatnią decyzją o waloryzacji.

Kredyt hipoteczny — jakie warunki musi spełnić osoba samotna, aby otrzymać finansowanie?

Bank analizując zdolność kredytową, bez wątpienia bierze pod uwagę ilość osób pozostającą na naszym utrzymaniu oraz nasz stan cywilny. Duża rodzina może obniżyć nieco zdolność, zwłaszcza jeśli w naszym domu znajduje się tylko jeden „żywiciel”. Z drugiej strony, dla banku idealny kredytobiorca to ten, który jest ustatkowany i posiada zobowiązania wobec swoich najbliższych. Tylko taka osoba, będzie przewidywalna w swoich poczynaniach i z pewnością nie rzuci pracy z dnia na dzień.

Jakie są warunki otrzymania kredytu hipotecznego dla singla? Praktycznie takie same jak w przypadku kilkuosobowej rodziny. Bank sprawdzi jednak, czy osiągane dochody będą wystarczające do pokrycia comiesięcznej raty.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego — pozytywna zdolność kredytowa

Osobnym zagadnieniem jest ocena zdolności kredytowej. Banki w tej sytuacji biorą pod uwagę okres spłaty, kwotę kredytu oraz oprocentowanie. Dodatkowo bank skontroluje posiadane dochody oraz wysokość stałych zobowiązań. Wśród nich należy wyróżnić:

  • limity na kartach kredytowych, 
  • raty innych kredytów,
  • pozostałe zobowiązania (np. wynikające z zasądzonych alimentów).

Przed złożeniem wniosku możemy samodzielnie ustalić własną zdolność, korzystając np. z internetowych kalkulatorów lub też udać się do doradcy kredytowego.  

Wysokość wkładu własnego jako warunek otrzymania kredytu hipotecznego

Chociaż bank do oceny zdolności, bierze pod uwagę wysokość naszych zarobków, które pozwolą na regularną spłatę zobowiązania, to niestety nie jest to jedyny warunek, który musimy spełnić. Osobną i równie ważną kwestią jest uzbieranie wymaganego minimalnego wkładu własnego.

Wysokość wkładu obliczana jest procentowo od wartości nieruchomości. Wymagany procent został jednak określony w dokumencie stworzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanym Rekomendacją S. Od 2017 roku wysokość wymaganego wkładu wynosi 20 proc., chociaż niektóre banki pozwalają na dokonywanie niższych wpłat, pod warunkiem, że klient wykupi dodatkowe ubezpieczenie.

Uzyskanie kredytu hipotecznego, a rodzaj umowy

Dla banku idealnym kandydatem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. To jednak nie oznacza, że osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie czy też prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mogą stać się przyszłymi kredytobiorcami. W przypadku pozostałych źródeł dochodu bank może jednak wymagać spełnienia dodatkowych warunków. Nierzadko jest kwestia dotycząca długości prowadzenia działalności (minimum 18 czy 24 miesiące) oraz dostarczenia innych, dodatkowych dokumentów. 

Warunki uzyskania kredytu — o czym jeszcze warto pamiętać?

Zanim zaczniemy starać się o kredyt hipoteczny, postarajmy się pozbyć wszystkich zobowiązań, które mogłyby zaważyć na naszej zdolności kredytowej. Warto więc zawczasu spłacić karty kredytowe oraz pozbyć się tzw. kredytów odnawialnych. Przed złożeniem wniosku postarajmy się też ograniczyć liczbę nowych pożyczek — duża ilość zapytań wysłanych w krótkim czasie do BIK-u również nie wygląda korzystnie.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, z którym najprawdopodobniej przyjdzie nam się borykać przez długie lata. Postarajmy się więc wybrać najkorzystniejszą ofertę. Zwróćmy uwagę na RRSO oferty, warunki wcześniejszej spłaty kredytu oraz na tzw. cross selling. Banki, szczególnie chętnie stosują tzw. sprzedaż krzyżową wśród osób, które nie mają zadowalającej zdolności kredytowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top