ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa 2023 – co można odliczyć?

Ulga mieszkaniowa pozwala odliczyć od podatku kwotę, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży nieruchomości. W związku z trwającą epidemią przedłużono do końca roku termin na wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2018 roku. Sprawdźmy, czym jest ulga mieszkaniowa 2023 i w jaki sposób możemy ją odliczyć.

Ulga mieszkaniowa — czym jest?

Ulga mieszkaniowa to termin, który określa preferencyjne warunki rozliczenia podatku od sprzedaży mieszkania. Z ulgi może skorzystać jedynie określona grupa osób, która w ostatnich latach sprzedała posiadaną nieruchomość, a osiągnięty dochód wykorzystała na własne cele mieszkaniowe. Zasady „funkcjonowania” ulgi podatkowej reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga mieszkaniowa — kto i na co może odliczyć?

Wśród osób upoważnionych do skorzystania z ulgi, znajdują się podatnicy, którzy zakupili lub odziedziczyli nieruchomość, lub jej część. Następnie w ciągu 5 lat zbyli ją, a pozyskane środki przeznaczyli na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa — co można odliczyć?

Czym są cele mieszkaniowe dopuszczane przez Ustawę? Własne cele mieszkaniowe obejmują nie tylko zakup kolejnej nieruchomości, ale też:

 • zakup budynku mieszkalnego lub jego części,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zakup gruntu,
 • spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami,
 • spłatę kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego,
 • wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, zanim nieruchomość stała się naszą własnością (np. budowa, rozbudowa, adaptacja, remont).

Wszystkie wydatki, które pozwolą nam skorzystać z ulgi mieszkaniowej, zostały określone w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT.

Ulga mieszkaniowa 2023 – jakie są zmiany?

Pod koniec 2020 roku, Ministerstwo Finansów, Funduszy oraz Polityki Regionalnej wydało rozporządzenie, które przedłużyło termin, w którym można wydać dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w 2018 roku. Okres ten został wydłużony do 31 grudnia 2021 roku.

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową?

Wysokość ulgi mieszkaniowej, z której możemy skorzystać, obliczymy według poniższego wzoru: Kwotę dochodu ze sprzedaży nieruchomości, należy pomnożyć razy kwotę wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Następnie uzyskany wynik podzielić przez kwotę przychodu.


Przykład — jak obliczyć dochód zwolniony z opodatkowania? 

Przychód z odpłatnego zbycia – 200 000 zł
Koszty uzyskania przychodu – 150 000 zł
Dochód – 50 000 zł
Wydatki na cele mieszkaniowe – 180 000 zł

Dochód podlegający zwolnieniu: 50 000 × 180 000 / 200 000 = 45 000

Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie 5 000 zł. W przypadku gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości wydany na własne cele mieszkaniowe, uzyskany z dochód zostanie w całości zwolniony od podatku PIT.

Ulga mieszkaniowa 2023 – jak skorzystać?

Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi podatkowej, powinni spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 • nie posiadać innej nieruchomości, w której można zamieszkać, 
 • mieć obywatelstwo polskie, 
 • posiadać spółdzielcze prawo do zamieszkania, 
 • nie wynajmować w tym czasie nieruchomości, 
 • być zameldowanym w jednym miejscu przez co najmniej pięć lat.

Warto pamiętać o tym, że Ustawa o podatku jednoznacznie nie określa, jaki dowód ostatecznie potwierdza prawo do skorzystania z ulgi. W rzeczywistości mogą to być więc rachunki za wykonanie prac budowlanych czy też umowa podpisana z wykonawcą.

Ulga mieszkaniowa 2023 w zeznaniu PIT-39

Odliczenia ulgi mieszkaniowej od podatku dokonuje się podczas składania deklaracji podatkowej PIT-39. Dokument ten należy złożyć do 30 kwietnia danego roku i wskazać w nim:

 • dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • należny podatek PIT, 
 • dochody zwolnione z podatku zgodnie z warunkami ulgi.

Podatnicy, którzy składają PIT-39 za 2021 rok mają czas do 2 maja 2022 roku. Zawsze w roku, gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia PIT-39 przypada na kolejny dzień roboczy.

Ulga mieszkaniowa a sprzedaż mieszkania z hipoteką

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy ulga mieszkaniowa może dotyczyć również nieruchomości, których zakup był finansowany kredytem hipotecznym. Odpowiadamy, że ulga podatkowa może być zastosowana również w takim przypadku, pod warunkiem, że dodatkowo spełnimy też inne warunki:

 • spłata będzie dotyczyć kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie innej nieruchomości (ewentualnie prawa majątkowego), służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
 • lub też spłata dotyczyć będzie kredytu, lub pożyczki zaciągniętej przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, lub wskazanych praw majątkowych.

Rozliczenie ulgi mieszkaniowej — o czym warto pamiętać?

Rozliczenia ulgi mieszkaniowej należy dokonać po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskaliśmy przychód ze sprzedaży nieruchomości. W przypadku gdy nie uda nam się spełnić warunków i skorzystać z ulgi, powinniśmy złożyć korektę PIT-39, a następnie zapłacić podatek wraz z odsetkami należnymi za zwłokę. Ta naliczana jest od kolejnego dnia po upływie terminu płatności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top