wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki — jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Wykreślenie hipoteki powinno nastąpić po spłacie kredytu hipotecznego. Jednak, aby się to zadziało, musimy dotrzymać kilku formalności. Sprawdźmy, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i kto zgodnie z prawem powinien to zrobić.

Czym jest hipoteka w księdze wieczystej?

Decydując się na kredyt hipoteczny, zgadzamy się na to, że na nabywanej nieruchomości zostanie ustanowiona hipoteka. Ta oznacza bowiem, że zostało ograniczone nasze prawo rzeczowe, a kredytodawca w razie problemów ze spłatą, będzie mógł z łatwością zaspokoić swoje roszczenia. Hipoteka stanowi dla niego bowiem pewien rodzaj zabezpieczenia.

Właśnie dlatego jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jest to o tyle istotne, że kupując nieruchomość z rynku pierwotnego, zobowiązujemy się do stworzenia księgi już podczas podpisywania aktu notarialnego. Sprawa jest nieco ułatwiona w sytuacji nabywania domu lub mieszkania z rynku wtórnego. Wtedy wystarczy jedynie dokonać wpisu, który zaktualizuje stan prawy, do istniejącej już księgi wieczystej.

Wykreślenie hipoteki — kiedy jest to możliwe?

Wykreślenie hipoteki najczęściej odbywa się w sytuacji terminowej lub wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Przed tym terminem, nie będzie to możliwe, chyba że sąd zakwalifikuje zobowiązanie jako niebyłe. Właściciel może również wystąpić z wnioskiem o wykreślenie hipoteki w przypadku sprzedaży mieszkania (i spłaty kredytu) oraz refinansowania zobowiązania. 

Kto może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej powinien zostać złożony przez właściciela nieruchomości. Zanim to zrobimy, upewnijmy się jednak, że wszystkie raty zostały spłacone. Bank, jeśli nie zaksięguje ostatniej wpłaty, może nam nie wydać tzw. kwitu mazalnego, który jest w tym procesie niezbędny.


Czym jest kwit mazalny?
To pisemne poświadczenie banku, które informuje, że wszystkie wierzytelności, zabezpieczone hipoteką już wygasły. Kwit traktowany jest jako zgoda kredytodawcy na dokonanie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Pamiętajmy o tym, że wykreślenie hipoteki leży przede wszystkim w naszym interesie jako właściciela danej nieruchomości. Po uregulowaniu zobowiązania postarajmy się więc szybko złożyć wniosek, aby stan prawny w rejestrze był aktualny. Zgodnie z prawem nie został założony żaden okres, w którym powinniśmy to zrobić. Z doświadczenia jednak wiemy, że nie warto zbyt długo odkładać takich formalności, ponieważ często rozciągają się one w czasie.

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis do księgi należy złożyć zawsze wtedy, gdy zmienia się właściciel nieruchomości lub też jej stan np. poprzez podział. Pismo o wpis, warto wypełnić i dostarczyć niezwłocznie, na podstawie wzoru, który można pobrać w siedzibie sądu lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki wzór

Wniosek składa się z czterech stron:

  • Na pierwszej stronie należy podać nazwę oraz wydział sądu prowadzącego księgę wieczystą dla naszej nieruchomości, oraz numer samej księgi. 
  • Druga strona to miejsce, gdzie należy podać ewentualne żądania i opisać słownie, o co wnioskujemy. 
  • Na kolejnej stronie powinniśmy wpisać swoje dane takie jak: numer PESEL, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny.
  • Czwarta strona to miejsce, w którym uzupełniamy dane współwłaścicieli, wykaz załączników oraz wysokość uiszczonej opłaty sądowej.

Pamiętajmy o tym, że jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to pod wnioskiem o wykreślenie hipoteki będziemy musieli zebrać podpisy wszystkich współwłaścicieli. Niezależnie od tego, czy jest to małżeństwo, czy też osoby, które nie są spokrewnione ani spowinowacone.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wypełniony formularz należy złożyć w Sądzie Rejonowym, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Zanim jednak wybierzemy się tam osobiście, przygotujmy sobie dwie kopie wniosku. Jedna z nich pozostanie w sądzie, a druga wróci do nas z pieczęcią potwierdzenia przyjęcia pisma o wykreślenie hipoteki.

Jak długo musimy poczekać na wykreślenie hipoteki?

Samo złożenie wniosku z pewnością nie zajmie nam wiele czasu, podobnie jaj wypełnienia formularza. Niestety nieco dłużej poczekamy na wydanie odpowiednich dokumentów, które będą stanowić załączniki. Przygotowanie przez bank kwitu mazalnego zajmuje kilkanaście dni, natomiast rozpatrzenie samego wniosku może potrwać nawet kilka tygodni.

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie hipoteki?

Aktualnie, jeśli chcemy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, powinniśmy uiścić opłatę w kwocie 100 zł. Należność możemy uregulować poprzez klasyczny przelew bankowy (numer znajdziemy na stronie internetowej konkretnego sądu), w kasie sądowej czy poprzez zakup elektronicznych znaczków. Pamiętajmy jednak o tym, że decydując się na przelew, musimy podać w tytule numer księgi wieczystej oraz dopisek czego dotyczy opłata. Z kolei po zakupie znaczków pamiętajmy o tym, aby je wydrukować i dołączyć do wniosku.

1 thought on “Wykreślenie hipoteki — jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej?”

  1. Pingback: Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym krok po kroku - fundi.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top